Faq 

Voldoet de MiniContainment methode aan alle wettelijke eisen?

Ja. De MiniContainment is zorgvuldig getest en geïnspecteerd door de bevoegde instanties. Zo heeft de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij controles al meermaals geen afwijkingen geconstateerd. Sterker nog: in het kader van de arbeid hygiënische strategie stelt de Inspectie SZW dat deze methode voor werknemers een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden is. MiniContainment voldoet aan alle definities die in o.a. de Arbeidsomstandighedenregeling is opgenomen voor Containment. In 2017 en 2018 is de Arbeidsomstandighedenregeling uitgebreid geworden met een aantal artikelen die specifiek op MiniContainment betrekking hebben, zoals Artikel 4.30, Uitzonderingen in geval van eindmeting, als ook Artikel 43 van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

 

Kan elk asbestsaneringsbedrijf gebruik maken van de MiniContainment methode?

Nee. Alleen gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven (SC-530) die een licentie- en/of een partnerovereenkomst van MiniContainment Nederland BV kunnen gebruik maken van deze methode.

Partijen die geen rechtstreekse licentie hebben, kunnen uiteraard wel gewoon samenwerken met onze licentienemers. Het gebeurt regelmatig dat een project opgedeeld wordt, waarbij de licentienemer als onderaannemer optreedt en enkel de MiniContainment-objecten saneert. Ook werken licentienemers vaak samen met vaste partners (andere saneerders) aan MiniContainment projecten.

 

Worden de MiniContainments verkocht?

Nee. MiniContainments worden enkel ter beschikking gesteld aan licentienemers. Wij controleren periodiek of de MiniContainments na veelvuldig gebruik nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Voldoen ze niet meer, dan worden ze vervangen.

 

Is MiniContainment een beproefde methode?

Ja. Sinds 2015 wordt er al op succesvolle en veilige manier gesaneerd met behulp van een MiniContainment. Duizenden keren hebben verschillende onafhankelijke laboratoria metingen uitgevoerd voor vrijgave van de werkruimte. Ook op basis van reeds uitgevoerde inspecties van bevoegde instanties blijkt dat de MiniContainment methode conform de wettelijke eisen en normen is.

 

Is er sprake van "terugschaling" ?

Nee. MiniContainment is een containment, waarmee risicoklasse 2 of 2a saneringen kunnen worden uitgevoerd. Het voldoet aan de definitie en voorwaarden die o.a. in de Arbeidsomstandighedenregeling staan. Er is dan ook geen sprake van 'terugschaling'. Feitelijk verandert de werkmethode ook niet. De asbesthoudende toepassing wordt nog steeds op eenzelfde manier gedemonteerd, verpakt in een containment dat daarna grondig wordt schoongemaakt. Enkel de manier waarop voorkomen wordt dat werknemers kunnen worden blootgesteld aan asbest is anders. Bij een MiniContainment wordt "mens van bron gescheiden" en is het blootsstellingsrisico nihil.

Net als bij een traditioneel containment wordt ook elke keer dat MiniContainment gebruikt wordt door een onafhankelijk laboratorium een eindcontrole verzorgd ten behoeve van vrijgave van de werkruimte. Een MiniContainment heeft vaste aansluitingen voor o.a. meetapparatuur t.b.v. deze eindcontrole. Hierdoor zijn opdrachtgevers, maar ook bewoners of gebruikers van de ruimte ervan verzekerd dat de ruimte na dat het saneren is afgerond veilig is. Wij beschouwen het MiniContainent zelf als een alternatief voor inpandige risicoklasse 2 en 2a saneringen en risicoklasse 2a buitensaneringen die in containment uitgevoerd dienen te worden.

 

Hoe wordt de onderdruk gecreëerd in een MiniContainment?

Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor ons ontwikkelde onderdrukmachine / stofzuiger, die voldoet aan de strengste Europese regelgeving m.b.t arbeidsmiddelen die ingezet worden om o.a. asbest af te zuigen. Met behulp van deze ODM/stofzuiger, voorzien van o.a. HEPA 14 filter, wordt een onderdruk gecreëerd tussen circa 80 en 250 Pa. De lucht in het MiniContainment wordt vele malen sneller ververst dan op de traditionele werkwijze waardoor eventueel vrijkomende asbestvezels eenvoudig opgezogen en opgevangen door de Hepa filters. Vanwege o.a. de hoge onderdruk, optimale ´airflow´ ontstaan er geen dode hoeken waar eventuele vrijkomende vezels achterblijven.

 

Wat is de minimale omvang van een MiniContainment?

Om te kunnen werken in een MiniContainment zijn wij van mening dat medewerkers met tenminste 2 handen in een MiniContainment moeten kunnen komen. En uiteraard moet er voldoende werkruimte zijn in het MiniContainment. We hebben een MiniContainment ontwikkeld, waarmee pakkingen in flenzen verwijderd kunnen worden. Deze heeft een afmeting heeft van circa 50cm x 30cm x 50 cm. Dat beschouwen wij op dit moment als de meest mini MiniContainment.

Meer informatie? 

Dennis Kierkels, Directie