Toepassingen 

Inmiddels is er ruime praktijk-ervaring opgedaan met het saneren van kleinschalige asbesthoudende toepassingen. We hebben meerdere modellen van een MiniContainment ontwikkeld waardoor verschillende toepassingen mogelijk zijn. Van een standaard MiniContainment voor een vensterbank, gevelkachel of bovenlicht, tot een maatwerkMiniContainments voor hitteschilden die vaak op zolders voorkomen. Wij zijn dus in staat om ook bij asbesthoudende objecten met een afwijkende vorm maatwerk MiniContainment te engineeren en te produceren, waarbij zeker ook rekening wordt gehouden met de juiste ergonomische situatie voor werknemers.

Hitteschild  

In de buurt van CV ketels of meterkasten zie je vaak asbesthoudende plaatmateriaal, ook wel hitteschild genoemd.

Omdat de ruimtes vaak beperkt zijn, is MiniContainment vaak van toegevoegde waarde. Meer info

Vensterbank 

Asbesthoudende vensterbanken zijn vaak toegepast in de woningbouw. Mbv een MiniContainment zijn ze eenvoudig te saneren, zelfs in bewoonde toestand.

Ook ideaal in combinatie met kozijnvervanging.

Meer info!

Luchtkanalen 

Luchtkanalen lopen vaak via een zolderruimte naar buiten. Op kleine zolders of badkamers is het vaak lastig om een decontaminatieunit te plaatsen.

 

Een MiniContainment biedt hier vaak een uitkomst! Meer info

Doorvoeren 

Wanneer een buis door het dek heen gaat dan komt het voor dat er nog een asbesthoudende verloren bekisting aanwezig is. Deze kan met een dubbel-MiniContainment gesaneerd worden.

Aan beide zijden van het dek wordt dan een MiniContainment geplaatst.

Meer info!

Koordjes 

Asbesthoudende koordjes rondom leidingen, ook al gaat het om de hoogste risicoklasse, zijn met behulp van een MiniContainment effectief te saneren als gevolg van o.a. een luchtverversing van >100 keer per uur.

 

Meer info

Panelen 

Panelen zoals asbesthoudende borstweringen in verschillende maten kunnen uiteraard ook gesaneerd worden. Bij het verduurzamen van een woning, naar Nul op de meter, wordt vaak de schil compleet vervangen en komt men deze toepassing tegen.

Meer info

Pakkingen  

Flenzen waarmee leidingen aan elkaar worden gekoppeld kunnen voorzien zijn van een asbesthoudende pakking.

 

Wanneer deze niet in risicoklasse 1 gesaneerd kunnen worden, is MiniContainment wellicht van toegevoegde waarde.

 

Meer info

Bovenlicht 

Om branddoorslag te voorkomen zijn veel bovenlichten asbesthoudend. Bovenlichten, geklemd in een U-profiel, kunnen tijdens montage al beschadigd zijn. Een bovenlicht vervangen dient vaak in containment te gebeuren. Ook hier is de toegevoegde waarde van Mini-Containment groot, omdat bijvoorbeeld de werkruimte beperkt is

Meer Info

Ingekaderde bronnen 

Het gebeurt nog wel eens dat asbesthoudende bronnen gesaneerd moeten worden op lastig bereikbare plekken. Er liggen bijvoorbeeld stukjes dakbeschot op een zolder. Wanneer er sprake is van een beperkt ingekaderd gebied, dan kan MiniContainment van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld op kleine zolders of zoals op de foto een gasstation dat niet buiten gebruik hoeft.

Gevelkachel 

Een gevelkacheltje zit vaak aan een doorvoer voorzien van koord. Ook deze zijn eenvoudig te saneren met MiniContainment.

 

Zeker in kleine keukens of slaapkamers is de toegevoegde waarde groot van ons systeem.

Meer info

Borstwering 

Onder een kozijn zit soms een asbesthoudende plaat, een borstwering. Wanneer dit een binnensanering betreft, kan MiniContainment van toegevoegde waarde zijn. Zeker indien het risicoklasse 2A betreft, waardoor de eindcontrolemeting korter duurt en goedkoper is.

Koofbeplating 

Rondom leidingen wordt vaak een koof gemaakt. Indien de beplating van deze koof asbesthoudend is , dan gaat het meestal om een risicoklasse 2 of 2A sanering.

Het inzetten van MiniContainment, vooral in kleine ruimtes is dan al snel van toegevoegde waarde.

Asbest pluggen 

Een bijzondere toepassing, klein van omvang, maar groot van risico. Asbesthoudende pluggen werden in het verleden gebruikt om vanalles mee op te hangen. Wanneer je een dergelijke plug uit de muur trekt, komen er wellicht asbestvezels vrij, omdat de substantie droog is geworden.

Dorpels 

Indien asbesthoudende dorpels voorkomen tussen de badkamer en de overloop, dan is er vaak sprake van weinig beschikbare werkruimte.

 

Zeker in zo'n situatie is het gebruik van het MiniContainment equipment van toegevoegde waarde.